אילנה ראדה בריאיון יום לפני המשפט החוזר של רומן זדורוב

יום לפני המשפט של רומן זדורוב אילנה ראדה אמא של תאיר זיכרונה לברכה בריאיון לאתר ynet