מרץ מאשרת את ההסכם הקואליציוני עם יש עתיד

ועידת מרץ מאשרת את ההסכם הקואליציוני עם יש עתיד