רומן זדורוב בדרך לשחרור ? אילנה ראדה אמה של תאיר מדברת על האפשרות

אמא של תאיר זיכרונה לברכה מדברת על השחרור האפשרי של רומן זדורוב מהכלא