תושבי קצרין מדברים על המשפט של רומן זדורוב

תושבי קצרין מדברים על משפטו החוזר של רומן זדורוב ועל כך שיחזור לגור שוב בקצרין