תקציר משחק ארגנטינה נגד קולומביה (קופה אמריקה)

תקציר משחק בין ארגנטינה לקולומביה בקופה אמריקה 2021