Tag: רומן זדורוב זכאי

חדשות ומשפט
אילנה ראדה בריאיון יום לפני המשפט החוזר של רומן זדורוב

אילנה ראדה בריאיון יום לפני המשפט החוזר של רומן זדורוב

יום לפני המשפט של רומן זדורוב אילנה ראדה אמא של תאיר זיכרונה לברכה בריאיון לאתר...

חדשות ומשפט
תושבי קצרין מדברים על המשפט של רומן זדורוב

תושבי קצרין מדברים על המשפט של רומן זדורוב

תושבי קצרין מדברים על משפטו החוזר של רומן זדורוב ועל כך שיחזור לגור שוב בקצרין